Đối tượng

 • Các bạn trẻ từ 18 tuổi muốn cải thei65n giao tiếp với phụ huy, người thân trong gia đình
 • Các bậc phụ huynh đã có con hoặc sắp có con
 • Các đối tượng muốn xây dựng mối quan hệ gắn bó trong gia đình

 

Giá Trị Đạt Được

 • Liệt kê được tầm quan trọng của giao tiếp trong việc xây dựng quan hệ gắn bó trong gia đình
 • PHân tích được sự khác biệt về đặc điểm tâm sinh lý các thế hệ trong gia đình
 • Biết cách thay đổi cách thức giao tiếp xây dựng sự kết nối trong giá đình

Buổi 1: Giao Tiếp – Sự Kết Nối Các Thành Viên

 1. Phân tích thực tế xã hội – câu chuyện của những người trong cuộc
 2. Giao tiếp định nghĩa, phân loại, tầm quan trong
 3. 3 niềm tin quan trọng quyết định cách hành xử của từng người
 4. Lộ trình gây ảnh hưởng trên người khác

Buổi 2: Nền tảng giao tiếp hiệu quả

 1. Lắng để nghe

 2. Sự tương tac trong thinh không

 3. Sự phản chiếu vô ưu

 4. Cảm xúc không có lỗi

 5. Thực hành: Phản hồi cảm xúc và nội dung

Buổi 3: Giao Tiếp Thông Minh

 1. Sự động viên – “đòn bẫy” của mở cửa tâm hồn

 2. Sự ghi nhận – chìa khoá vạn năng mở long người

 3. Tiếng nói kiên định

 4. Thực hành ghi nhận ở các khía cạnh

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.