Tháng Mười Một 30 Thứ Tư
Local Time:
30 Th11 2022 |

Những giá trị nhân bản Kitô Giáo

Tháng Mười 2022
01 Tháng Mười 2022
02 Tháng Mười 2022

Tĩnh Tâm Cao Thái

GIA ĐÌNH THIÊN CHÚA NƠI TRẦN GIAN Thế giới đã trải qua 2 năm đại dịch Covid. ...

3:00 PM - 12:00 AM
Thông tin chi tiết
02 Tháng Mười 2022

Tĩnh Tâm Cao Thái

GIA ĐÌNH THIÊN CHÚA NƠI TRẦN GIAN Thế giới đã trải qua 2 năm đại dịch Covid. ...

12:00 AM - 3:00 PM
Thông tin chi tiết
05 Tháng Mười 2022
08 Tháng Mười 2022

Khóa tập huấn giáo viên kỹ năng sống

Khóa tập huấn giáo viên kỹ năng sống KHOÁ TẬP HUẤN GIÁO VIÊN KỸ NĂNG SỐNG Theo Tổ ...

Thông tin chi tiết
05 Tháng Mười 2022

Những giá trị nhân bản Kitô Giáo

NHỮNG GIÁ TRỊ NHÂN BẢN KITÔ GIÁO Chương trình này tổ chức tối thứ tư hàng tuần ...

Thông tin chi tiết
06 Tháng Mười 2022
08 Tháng Mười 2022

Khóa tập huấn giáo viên kỹ năng sống

Khóa tập huấn giáo viên kỹ năng sống KHOÁ TẬP HUẤN GIÁO VIÊN KỸ NĂNG SỐNG Theo Tổ ...

Thông tin chi tiết
07 Tháng Mười 2022
08 Tháng Mười 2022

Khóa tập huấn giáo viên kỹ năng sống

Khóa tập huấn giáo viên kỹ năng sống KHOÁ TẬP HUẤN GIÁO VIÊN KỸ NĂNG SỐNG Theo Tổ ...

Thông tin chi tiết
08 Tháng Mười 2022

Khóa tập huấn giáo viên kỹ năng sống

Khóa tập huấn giáo viên kỹ năng sống KHOÁ TẬP HUẤN GIÁO VIÊN KỸ NĂNG SỐNG Theo Tổ ...

Thông tin chi tiết
08 Tháng Mười 2022

Booktalk

7:30 PM - 9:00 PM
Thông tin chi tiết
09 Tháng Mười 2022

Booktalk

7:30 PM - 9:00 PM
Thông tin chi tiết
12 Tháng Mười 2022

Những giá trị nhân bản Kitô Giáo

NHỮNG GIÁ TRỊ NHÂN BẢN KITÔ GIÁO Chương trình này tổ chức tối thứ tư hàng tuần ...

Thông tin chi tiết
15 Tháng Mười 2022

Booktalk

7:30 PM - 9:00 PM
Thông tin chi tiết
16 Tháng Mười 2022

Booktalk

7:30 PM - 9:00 PM
Thông tin chi tiết
No event found!
Load More