4 TÍN ĐIỀU CỦA ĐỨC MẸ

𝟒 𝐓𝐈́𝐍 Đ𝐈𝐄̂̀𝐔 𝐂𝐔̉𝐀 Đ𝐔̛́𝐂 𝐌𝐄̣

4 TÍN ĐIỀU CỦA ĐỨC MẸ

4 TÍN ĐIỀU CỦA ĐỨC MẸ

Đức Maria có nhiều danh hiệu (như Đức Mẹ, Đức Bà, Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Nữ Vương Thiên Đàng, Mẹ Hằng cứu giúp, Mẹ Fatima, Mẹ Lavang,…). Tất cả đều chỉ cùng một người nữ tên là Maria, thân mẫu của Chúa Giêsu Kitô.
Vì Đức Mẹ được gọi bằng nhiều danh xưng và tước hiệu và các tước hiệu của Đức Mẹ đều có nền tảng từ Thánh Kinh. Có BỐN tín điều mà Kitô hữu phải tin đó là:

– MẸ THIÊN CHÚA: (1/1)

Thánh Cyrillô thành Alexandria đại diện Đức Giáo Hoàng chủ toạ Cộng đồng Êphêsô, công bố tín điều này vào năm 431.

– MẸ ĐỒNG TRINH TRỌN ĐỜI: (15/8)

Cộng đồng Lateran xác nhận tín điều này vào năm 649, Theo lịch sử Giáo Hội Công Giáo, trước năm 500 các thầy Dòng tại Palestine đã mừng trọng thể Lễ Đức Mẹ Lên Trời cả hồn và xác vào ngày 15 tháng 8 hàng năm. Sau khi được tuyên bố thành tín điều vào 1950, thì ngày 15/8 trở thành ngày mừng trọng thể kính Đức Mẹ khắp hoàn vũ.

– MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI : (15/8)

Đức giáo hoàng Piô XII đã công bố vào năm 1950, mừng vào ngày 15.8.

– MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI: (8/12)

Giáo hoàng Piô IX đã công bố vào năm 1854, mừng vào ngày 8.12.
Tất cả các danh xưng khác dành cho Mẹ đều gói gọn trong bốn tín điều ấy.
Một lần nữa, khi nói về những đức tính và danh xưng của Mẹ, Hội Thánh mong muốn tất cả chúng ta hãy hướng đến một điều duy nhất và chính yếu, đó là Chúa Giêsu Nhập Thể (qua một trinh nữ phàm nhân là Maria, mà được bao gồm mọi đức tính cao đẹp nhất mà Chúa đã ban cho Mẹ).
Có thể là hình ảnh về ‎4 người và ‎văn bản cho biết '‎ח80 ĐỨC MẸ HỒN HIỒN XÁC LÊN TRỜI TÍN ĐIỀU CUẢ ĐỨC MẸ ĐỨC MẸ vô NHIỄM NGUYÊN TỘI T ĐỨC MẸ MẸ THIÊN CHÚA ĐỨC MẸ ĐỒNG TRINH TRỌN ĐỜI‎'‎‎

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline