Catholic Education Community

CEC
Việt Nam

Khóa học sắp tới
Tháng Một 03 Thứ Tư
Local Time:
03 - 07 Th1 2024 |
8:00 pm - 1:00 am

Chuyên đề tâm lý ứng dụng – NHẬN THỨC ĐÚNG – HÀNH ĐỘNG ĐÚNG

Khóa học Online

CEC chúng tôi luôn cải tiến và cập nhật những khóa học mới nhất để hổ trợ cho kỹ năng sống.

Tư Vấn

Khi bạn đến với CEC Việt Nam chúng tôi, các bạn luôn được chúng tôi tư vấn và hổ trợ nhiệt tình trong khóa học. Vì mục tiêu chính của chúng tôi là học và thực hành được nên luôn ưu tiên hổ trợ hết mình cho học viên.

Chứng Nhận

CEC luôn cập nhật những giảng viên và bài giảng mới nhất phù hợp với xu hướng và nhu cầu cần thiết của tri thức xã hội 4.0 hiện nay. Để mang tình yêu đến với chính bản thân học viên cũng như học viên đối với mọi người.

Phương Pháp giáo Dục
Kỹ năng sinh hoạt
Giáo Dục Kitô Giáo
Giáo Dục Giới Tính