CEC Việt Nam

Bộ máy cơ cấu tổ chức

 

Trưởng Team 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Công Việc

  • Viết bài – Dịch Thuật
  • Thiết kế
  • Chụp ảnh
  • Lồng tiếng
  • Làm phim

Truyền thông

Chia làm 3 nhánh nhỏ

Truyền Thông
Khóa Học

Truyền Thông
Media

Truyền Thông
Cộng Đồng

Văn Thư Tài Chính

Trưởng phòng tài chính Chị

Nguyễn Thị Ngọc Tuyết

Cộng Tác Viên

Yêu thương – Phục vụ – Sáng tạo

Trưởng CTV Doãn Kỳ Ân

Phòng Thảo Luận

Phòng Công Việc

Phòng Truyền Thông

Ban Điều Hành CTV

Team Sư Phạm

Team Lưu Động

Team Đức Tin

Team Thiết Kế

Team Học Vụ

Team Viết Bài

Team Lồng Tiếng

Hãy cùng nhau xem thêm về CTV của chúng ta và điền thêm vào nhưng CTV mới nhé

Được tạo với Padlet
Hotline